Stoelmassage

Algemene beschrijving RSI

RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers.
De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beiden. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het instandhouden van RSI. RSI komt in veel beroepsgroepen voor.

Wetenschappelijk omschrijving RSI

RSI is een tot beperkingen of participatieproblemen leidend multifactorieel bepaald klachtensyndroom aan nek, bovenrug, schouder, boven- en onderarm, elleboog, pols of hand of een combinatie hiervan gekenmerkt door een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid, voorafgegaan door activiteiten met herhaalde bewegingen of een statische houding van een of meer van de genoemde lichaamsdelen als een van de veronderstelde etiologische factoren.

RSI preventie

Hoewel de stoelmassage niet is bedoeld om chronische klachten zoals RSI, rugklachten, nekklachten, nek- of hoofdpijn te genezen, nemen deze klachten vaak sterk af. De stoelmassage werkt vooral preventief.

De massage zorgt ervoor dat men weer aandacht krijgt voor het lichaam, waardoor men ook weer de tijd neemt om in het beginstadium klachten te signaleren en serieus te nemen.

Zonodig kunnen dan tijdig maatregelen genomen worden om ergere kwalen, en ook ziekteverzuim, te voorkomen.

terug naar Stoelmassage    terug naar Stoelmassage info voor bedrijven