Voetreflexmassage

Alle organen en lichaamsdelen van de mens zijn door energiestromen met bepaalde reflexgebieden in de voet verbonden. Door de massage van voeten oefenen we daarom een gunstige invloed uit op de gehele mens. Ook gezonde mensen zullen ervaren, dat een behandeling van de voeten een zeer weldadige en ontspannende uitwerking heeft.

Voetreflexmassage geeft als voornaamste heilzame effect, een diepe ontspanning. Door deze ontspanning wordt de bloedtoevoer naar alle organen gestimuleerd. Voetreflexmassage herstelt het harmonieuze samenspel tussen alle lichaamsfuncties. Vastzittende energie komt vrij en stroomt naar plaatsen waar er een tekort is.

Voetreflexmassage brengt levensprocessen die zich hebben vastgezet weer in beweging. Als een orgaan of lichaamsdeel niet goed werkt, weerspiegelt zich dat in de voeten. De plek in de voet die overeenkomt met een niet goed functionerend orgaan wordt pijnlijk. De pijnlijke plek in de voet ontstaat in eerste instantie doordat de doorstroming van energie blokkeert. Daardoor gaan het bloed en het lymfevocht minder stromen. Afvalstoffen kunnen moeilijker worden afgevoerd en voedingsstoffen moeilijker aangevoerd. Dit proces gaat zichzelf versterken. Tijdens de massage worden de afvalstoffen vergruist, verdeeld en afgevoerd. Het leven stroomt weer.

Het is goed als je tijdens de massage je aandacht brengt naar de plaatsen waar je gemasseerd wordt en naar de plaatsen in je lichaam waar je de doorwerking van de massage kunt voelen. Vooral bij pijn kan deze vorm van aandacht verlichting geven. Voetreflexmassage is door de energetische benadering geschikt voor iedereen (mensen vanaf 5 maanden tot hoge leeftijd).

De behandeling vindt plaats op een massagetafel. Tijdens de massage wordt het lichaam toegedekt. Niet omdat het koud is, maar omdat dat een gevoel van veiligheid geeft, en omdat er veel energie kan gaan naar de organen die dat nodig hebben. De rest van het lichaam kan dit als ‘koud’ ervaren. Doordat een voetreflexmassage alle functies stimuleert, kunnen er na de behandeling (dezelfde dag of soms nog de dag erna) reacties op de behandeling ontstaan zoals geeuwen, boeren, winderigheid, tijdelijke vermoeidheid, klachten die tijdelijk verergeren, het uiten van emoties, koude rillingen of schokjes van de spieren. Dit zijn allemaal tekenen van de energie in het lichaam die weer in balans komt. Dit kan weer tot gevolg hebben dat je gebeurtenissen, situaties en personen gaat accepteren, dat je tot inzichten komt en dat negatieve gemoedstoestanden plaats maken voor positieve. Het is niet bij iedereen zo dat er merkbare reacties zijn. Op subtiel niveau vinden er echter altijd veranderingen plaats! De massage duurt een uur.

terug naar Behandelingen