Met plezier presenteer ik de eerste uitgave van de nieuwsbrief van BalanZ; zo’n 10 maanden nadat ik de deuren voor de eerste keer open deed. Inmiddels is er veel gebeurd. De aandacht is vooral gegaan naar het scheppen van (nieuwe) mogelijkheden. Nu is het moment gekomen om op volle kracht aan de slag te gaan binnen BalanZ. Ik hoop dat ik je hiermee goed van dienst kan zijn!

Ontwikkelingen

Binnen het doel van BalanZ zijn er veel mogelijkheden op het gebied van ondersteuning. Ik ben niet alleen druk geweest me daarop te oriënteren, maar heb ook al een aantal mogelijkheden in uitvoering genomen. Zo is er aandacht voor het ondersteunen van kinderen met AD(H)D en dyslexie; bodymilk en deodorant maken met natuurlijke ingrediënten; voetdiagnostiek; kruidenstempelmassage; hoofdmassage; baby- en peutermassage; triggerpoints. 

Behandeling van AD(H)D/Dyslexie

In april heb ik een nascholing gevolgd voor de inzet van voetreflexmassage bij kinderen (en volwassenen) met AD(H)D en dyslexie. Het aantal kinderen met AD(H)D en dyslexie neemt alsmaar toe. Niet verwonderlijk als je de verschillende oorzaken bekijkt in relatie tot onze (voedings)gewoontes. Helaas worden er bij ADHD al te snel reguliere medicijnen ingezet, met alle gevolgen en bijwerkingen van dien. Afhankelijk van de mate en de oorzaak van de klachten, kan er goed resultaat bereikt worden met aanpassingen in voeding, aangepaste voetreflexmassage en begrip voor het eigen lichaam met behulp van ontspanningsoefeningen. Deze zaken zouden sowieso als ondersteuning ingezet dienen te worden. Bij dyslexie zijn de resultaten pas op langere termijn zichtbaar, maar zeker de moeite waard! Vraag gerust om meer informatie.

Massage geen luxe, maar must!

Hoewel massage vooral nog wordt gezien als een luxe uitstapje, moet het juist vooral gezien worden als ‘preventief onderhoud’. Legio onderzoeken hebben uitgewezen dat massage een substantieel effect heeft op mensen, in het bijzonder wat betreft de vermindering van angst (depressie), pijn, bloeddruk en hartslag. Afvalstoffen worden afgevoerd en blokkades worden opgelost, zodat psychische en lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen. Door het lichaam vóór er klachten komen regelmatig te laten masseren, zorg je ervoor dat het lichaam zichzelf gezond houdt en klachten voorkomt. Mensen worden ziek in de periode vóór zij naar de (huis)arts gaan. Medici stellen dus aan de te-laat-kant van de klacht hun diagnose en zetten de therapieën ook te laat in. Diagnose en behandeling zijn dan vaak gerelateerd aan het gevolg, in plaats van aan de oorzaak van de klacht. Met masseurs als voorposten in de gezondheid kunnen vele medische handelingen achterwege blijven.

Bodymilk en deodorant maken

Crèmes en deodorants die ons allerlei mooie dingen beloven; de winkels liggen er vol mee. Vitamines, Q10, streeploze oksels die 24 uur fris geuren. Natuurlijk zitten er in alle beloftes ook waarheden. Vitamine E ís goed voor de huid, maar de eveneens aanwezige zware metalen, zijn allesbehalve goed voor het lichaam.

Zowel onze darmen als onze hersenen zijn voorzien van een barrière die al te schadelijke stoffen moet weren. Zware metalen kunnen echter de barrière passeren en in de hersenen neerslaan. Een aantal bekende ziekten en klachten kennen hun oorzaak ondermeer in de zware metalen. Voorbeelden zijn Alzheimer, dementie, gedragsproblemen (ADHD) en hormonale verstoringen, maar ook auto-immuunziekten zoals Parkinson, reuma en MS komen voor in de lijst.

Door dagelijks gebruik van crèmes en deodorants met deze stoffen, vergroten we dus de hoeveelheid zware metalen in de hersenen. Gelukkig kan dat ook anders! Binnenkort vind je op de website informatie over de mogelijkheden om zelf, met natuurlijke ingrediënten je favoriete bodymilk en deodorant te maken. Als je niet zolang kunt wachten, kun je je belangstelling ook eerder kenbaar maken! 

Triggerpoints

Op 14 april jl. heb ik tijdens een bezoek aan de vakbeurs Massagedagen een seminar bijgewoond over ‘Triggerpoints’. Triggerpoints zijn verhardingen in de spieren, ofwel spierknoopjes, die ernstige klachten kunnen veroorzaken. Vaak op heel andere plaatsen dan waar de ‘knoop’ zit. Het uitstralingsgebied is in veel gevallen vrij groot. Klachten die gediagnosticeerd worden als artrose, hernia en carpale tunnelsyndroom, blijken vaak een oorzaak te hebben in de knoopjes. Dat betekent dat een operatie in veel gevallen helemaal niet nodig is! De knooppunten worden met drukmassage behandeld, waardoor klachten snel afnemen of verdwijnen. Als de knopen eenmaal gelokaliseerd zijn, kan de patiënt ze zelf behandelen.

Enthousiasme na Workshop ‘Kleuren’

Deelnemers aan de workshop ‘Kleuren’ waren enthousiast over het informatieve en inzichtelijke karakter van de workshop. De workshop bestaat uit twee delen. In het theoretische deel wordt de invloed van kleuren op ons welbevinden duidelijk en zijn er concrete voorbeelden voor het toepassen van kleuren in de alledaagse situaties: interieur, kleding en voeding. In het tweede creatieve deel, gaan de deelnemers intuïtief aan de slag met een mandala. Het is verrassend om te zien wat voor vormen daaruit voortvloeien...  

Saunabezoek ook in zomer zinvol!

Hoewel het minder voor de hand lijkt te liggen, is een saunabezoek ook in de zomermaanden aan te raden. Een regelmatige saunagang wast de huid als het ware van binnen schoon. Alle verontreinigingen en afvalstoffen zoals mineralen en vetzuren komen vanuit de poriën naar buiten. Door de afwisseling van opwarmen, afkoelen en rust, worden er natuurlijke huidvetten aangemaakt die een zeer goede uitwerking hebben. Door de warmte verwijden de bloedvaten en de poriën van de huid zich; bij het afkoelen gebeurt het tegenovergestelde. De doorbloeding van de huid wordt nu behoorlijk geactiveerd en een goede doorbloeding reinigt de huid van binnenuit. Overtollige dode huidcellen die de huid een wat vaal uiterlijk kunnen geven verdwijnen ook: door het transpireren worden ze losgeweekt en onder de douche spoel je ze af. Het resultaat: een zachte, schone en stralende huid!

Ook het reageren van het lichaam op warmte en kou wordt in de sauna getraind. Er worden tijdens het verblijf in de warmtecabine afweerstoffen tegen infecties aangemaakt, die ervoor zorgen dat je minder vatbaar bent voor verkoudheid en griep. De sauna kan ook de afweer van onze luchtwegen verhogen. Wie regelmatig in de sauna gaat heeft in de winter minder last van kou en in de zomer minder van de warmte ... 

Lezing over Reiki voor ZijAktief in Ommel

In februari jl. heeft een groep van zo’n 30 leden van ZijAktief uit Ommel een lezing bijgewoond over Reiki. Uit een inventarisatie onder de leden bleek dit onderwerp veelvuldig interesse te hebben. Niet vreemd, nu ook het werken met energie langzaam uit de ‘zweverige hoek’ wordt getrokken. Tijdens de lezing heb ik de aanwezigen inzicht gegeven in de mogelijkheden die Reiki biedt en hen zelf laten oefenen met het voelen van de energiestromen. ZijAktief bood mij daarmee een leuke gelegenheid om een grotere groep mensen te laten zien hoe waardevol Reiki kan zijn.

Aanpassingen website

De website www.inbalanz.com wordt regelmatig bijgewerkt. Omdat de prijsstelling van de workshops voor wat verwarring bleek te zorgen, is deze nu anders van opzet. Nu is in één oogopslag duidelijk wat de kosten zijn bij verschillende aantallen deelnemers.

Volgende keer:

-         waarom hoofdmassage

-         baby/peutermassage

-         voetdiagnostiek

-         en meer….

Je kunt je aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief via info@inbalanz.com. Mail je adresgegevens als je voortaan liever een papieren versie ontvangt. En als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem ook dan contact op.

terug naar Nieuws